modelechtscheidingsconvenant


Welkom belanghebbende bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed, of ontbinding van geregistreerd partnerschap,

op deze website van Moolenaar Advocatenkantoor; een vertrouwd adres voor de meest efficiënte en doelmatige juridische internetscheidingsbehandeling al sinds 2007.

Op wie is modelechtscheidingsconvenant.nl gericht ?

Scheidende partijen die redelijk en billijk jegens elkaar zijn (volgens de wettelijke eis) en samen tot een praktisch eensgezind scheidingsplan zijn gekomen of verwachten dat spoedig te zullen kunnen komen. Zij willen correct en comfortabel samen scheiden.

Met de internetdienst biedt Moolenaar Advocatenkantoor hen een vlot en economisch scheidingstraject voor het contracteren en de rechtbankprocedure, tot en met de registratie van scheiding door de gemeente, zonder omwegen en zonder overbodige rompslomp. Opdrachtgevers hoeven er in principe niet voor langs te komen, tenzij gewenst of nodig bij bijzonderheden.

Als een scheiding erg complex lijkt, of zelfs in een beruchte vechtscheiding ontaardt, ligt de oorzaak daarvan bovenal in de slechte verstandhouding van de ‘aanstaande ex-echtgenoten/partners’. Maar als de beide partijen inzien dat scheiden realistisch is, en zijn zij redelijk en billijk jegens elkaar, en voldoende communicatief, dan is elke scheiding normaal gesproken (juridisch) efficiënt op te lossen. Zij kunnen het eens worden over de aandachtspunten bij scheiden.

Moolenaar Advocatenkantoor biedt aanstaande opdrachtgevers modeltekst van convenant en ouderschapsplan waarin zij (u) de feiten en bedoelingen verder kunnen weergeven. Daarna wordt dat finaal verwerkt tot ordentelijk scheidingsconvenant, en als u samen een of meer minderjarig kind heeft, geldt dat ook voor het ouderschapsplan. Scheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn contracten en juridische bewijsakten. De rechtbank hecht een kopie van de documenten aan de scheidingsbeschikking.

Zo wordt door Moolenaar Advocatenkantoor aan opdrachtgevers 1 loket geboden voor het gehele juridische werk: de scheidingsdocumenten opmaken/afronden, de rechtbankprocedure tot en met de gemeentelijke inschrijving.

Of wilt u scheiden zonder een scheidingsconvenant erbij ?
Dat komt maar weinig voor, maar kan desgewenst in principe. Alleen de formele proceskant wordt dan voor u behartigd, dus strikt execution only zonder enige inhoudelijke aandacht. Dit leidt z.s.m. tot de kale scheidingsbeschikking van de rechtbank (echtscheidingsuitspraak zonder nevenvoorzieningen en zonder convenantbewijsbijlage) en inschrijving bij de gemeente. U dient deze wens duidelijk te motiveren in uw aanvraag.
Let wel: Een ouderschapsplan in geval van minderjarig kind (samen) is wettelijk verplicht en kan bij de behandeling nooit worden overgeslagen, en moet altijd worden gecontroleerd voor de indiening bij de rechtbank.
En als u bijzondere afspraken wilt maken over pensioenverdeling in afwijking van de Wet, en dat niet al duidelijk in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden geregeld was, zal dat moeten worden vastgelegd in scheidingsconvenant. U kunt dan maar beter gelijk ook aan alle andere onderwerpen aandacht besteden. Dat zal vaak onwenselijk gedoe achteraf schelen.

De algemene ervaring is dat de opdrachtgevers uit deze doelgroep het traject via Moolenaar Advocatenkantoor zeer efficiënt en discreet vinden, en goed waarderen. Het valt hen zonder uitzondering mee.

Kortom: Deze aanbieding is bedoeld voor eensgezinde partijen die onder 1 dak 1 volledig bevoegde neutrale ervaren advocaat-uitvoerder wensen voor vlotte en discrete juridische be- en afhandeling.

Sinds 2013 is de informatie over de behandeling en juridische aandachtspunten en achtergronden centraal gesteld op de volgende website. Bezoek daar de convenant pagina's voor echtscheiding, en einde van geregistreerd partnerschap en scheiding van tafel en bed. Klik het plaatje om er direct heen te gaan:

model echtscheidingsconvenant internetechtscheidingsadvocaat.nl Moolenaar Advocatenkantoor.

Moolenaar Advocatenkantoor is ook u graag van dienst !Een website van Moolenaar Advocatenkantoor


Moolenaar Advocatenkantoor

Kantoorwebsite

E-mail© 2007 - 2015 RGA Moolenaar Alle rechten voorbehouden