modelechtscheidingsconvenant


Welkom rechtzoekende betreffend echtscheiding, scheiding van tafel en bed, of ontbinding van geregistreerd partnerschap,

op deze website van Moolenaar Advocatenkantoor voor de meest doelmatige juridische scheidingsbehandeling.

Op wie is modelechtscheidingsconvenant.nl gericht ?

Scheiden kan (soms heel) moeilijk zijn, maar zuiver in juridische zin (via advocaat, rechtbank, gemeente) is het ongecompliceerd mogelijk.
Het rijtje feitelijke aandachtspunten waarvoor regelingen moeten komen, verschilt voor de meeste mensen niet veel.
Uiteraard is er per onderwerp feitelijke variatie, maar juridisch beduidend minder.

Als een scheiding erg complex lijkt, of zelfs in een beruchte vechtscheiding ontaardt, ligt de oorzaak daarvan dus in de slechte verstandhouding van de 'aanstaande ex-partners'.
Zien de beide partijen in dat echtscheiding nodig is, en zijn zij redelijk, billijk, en 'on speaking terms' met elkaar, en kunnen zij hun bezittingen, schulden, en bij een of meer minderjarig kind de ouderschapsaspecten, eensgezind en volledig op een rij zetten, dan is elke scheiding normaliter zeer efficiënt op te lossen. Het juridische eindresultaat is dan hetzelfde, ongeacht de keuze van de dienst, d.w.z. of die nu uitgebreid klassiek of compact modern is.

Moolenaar Advocatenkantoor verzorgt op basis van de opgaven van de partijen een ordentelijk convenant, en in geval van een of meer minderjarig kind ook het ouderschapsplan. Een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn contracten en bewijsakten. De rechtbank hecht de documenten aan de echtscheidingsbeschikking.

Zo wordt aan opdrachtgevers 1 loket geboden voor het gehele nodige juridische werk: de scheidingsdocumenten, de rechtbankprocedure tot en met de gemeentelijke inschrijving.

Autonomie van de partijen, zelfstandigheid plus de bijbehorende verantwoordelijkheid, staat daarbij in dit kader uitdrukkelijk voorop, wanneer zij zoveel mogelijk kostenbesparing nastreven. En van die intentie wordt op deze plaats uitgegaan.

De algemene ervaring is dat de opdrachtgevers uit deze doelgroep het traject via deze website van Moolenaar Advocatenkantoor zeer efficiënt en discreet vinden, en goed waarderen. Het efficiënte contact wordt als voldoende en persoonlijk ervaren. Geen overbodige rompslomp.

Kortom: Deze formule is bedoeld voor eensgezinde partijen, die 1 geheel bevoegde neutrale advocaat wensen voor vlotte en discrete be- en afhandeling.

Talrijke tevreden cliënten in heel Nederland, en ook in buitenland wonend, zijn via deze website sinds 2008 op de meest efficiënte wijze aan echtscheiding geholpen: particulieren, zzp-ers en MKB-ondernemers.


Tarieven Moolenaar Advocatenkantoor:

De geboden informatie en teksten van Moolenaar Advocatenkantoor bieden gedegen basis voor een bevredigend juridisch-administratief behandeltraject in zeer efficiënte samenwerking met de opdrachtgevers, in scenario's waarin de beide partijen-opdrachtgevers eensgezind, redelijk, billijk, en meest efficiënt van elkaar willen scheiden.


Geregistreerde partners zonder minderjarig kind:
Totaal (per paar !) advocaattarief al voor slechts € 300 + 21% btw.
Rechtbankprocedure is optioneel, maar is verplicht in geval van minderjarig kind samen (ouderschapsplan): zie dan de navolgende echtscheidingtarieven.


Echtgenoten zonder minderjarig kind:
Echtscheidingsconvenant, de rechtbankprocedure en afsluitend de registratie van echtscheiding door de gemeente:
Totaal (per paar !) advocaattarief al voor slechts € 420 + 21% btw + de aan de rechtbank verschuldigde leges


Echtparen met minderjarig(e) kind(eren): echtscheidingsconvenant + ouderschapsplan
Zie hierboven, maar met wettelijk verplicht ouderschapsplan (model Moolenaar Advocatenkantoor).
Het ouderschapsplan wordt als artikel opgenomen in het echtscheidingsconvenant.
Totaal (per paar !) advocaattarief al voor slechts € 480 + 21% btw + de aan de rechtbank verschuldigde leges

of:

Zoals hierboven, maar met het ouderschapsplan als aparte akte.
Het ouderschapsplan blijft bij deze optie discreet buiten het zakelijke convenant,
(denk aan crediteuren, notaris, pensioenfondsen etc., die het convenant te zien krijgen)
en is bij enig later dispuut praktisch apart inzetbaar (indien nodig) zonder het echtscheidingsconvenant.
Totaal (per paar !) advocaattarief al voor slechts € 540 + 21% btw + de aan de rechtbank verschuldigde legesOptioneel, en indien van toepassing, tegen (scherpe) meerprijs:

  • (optioneel) alimentatiewerk. U heeft contractsvrijheid. Vele scheidende partijen bepalen de alimentatie schattenderwijs zelfstandig. Indicatieve neutrale berekening kan hier desgewenst voor u verzorgd worden. Goedkoop kan het SAMEN via het LBIO. Er zijn ook gratis rekentools op internet te vinden voor eigen (zeer)ruwe berekening; aan u de vrije keuze.
  • (optioneel) uw bijlagen bij convenant en/of ouderschapsplan
  • (optioneel) neutrale begeleiding van bewerkelijke vermogensregeling, waaronder eventuele controle van financieel bewijsmateriaal van de partijen
  • (optioneel of indien nodig) contractueel maatwerk waarmee geruimer tijd gemoeid is dan onder het genoemde basistarief begrepen
  • (optioneel) melding scheiding en pensioenregeling aan pensioenfonds(en); bij basistarief doen partijen dat dus zelf in dit kader na hun scheiding
  • (optioneel) partij(en) in buitenland en (Europeesrechtelijk) apostille natraject i.g.v. Nederlandse ontbinding van een in Europees buitenland gesloten huwelijk
  • eventuele buitenlandse postzending

Eenzijdige echtscheidingsrechtbijstand en specifiek meerwerk door Moolenaar Advocatenkantoor geschiedt tegen passend uurtarief. Het advocaatloon is het resultaat van aan de dienstverlening bestede tijd tegen het overeengekomen uurtarief. Het eenzijdige en meerwerktarief wordt per zaak en opdrachtgever bepaald, en varieert daarom tussen minimaal € 110 plus btw en maximaal € 195 plus btw. Er wordt fasegewijs gefactureerd voor de met de dienstverlening gemoeide tijd. Uiteraard wordt een specificatie van de declarabel gewerkte tijd gestuurd na vervulling van elke opdrachtfase. De werkwijze is zo efficiënt mogelijk voor een redelijke declarabele fase- en eindtijd. De zorgvuldigheid mag echter niet in het gedrang komen.


Tot zover deze informatie over model echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Voor informatie over andere aandachtspunten bij scheiden, bezoek a.u.b. deze checklist bij scheiding:

echtscheiding checklist

en voor de speciale kostenbesparende echtscheidingsdienstverlening bedoeld voor een specifieke doelgroep, bezoek a.u.b.:

(U kunt die website het beste rustig bekijken op een normaal computerscherm voor het overzicht, de vele links naar informatie en downloads, het verwerken van het geboden model in uw tekstverwerker en aanvraag van de offerte)

internetechtscheidingsadvocaat voor de meest doelmatige scheidingsbehandeling op gemeenschappelijk verzoek

Internetechtscheidingsadvocaat voor de meest efficiënte doelmatige scheidingsbehandeling op gemeenschappelijk verzoek.


Contact opnemen:

Voor directe aanvraag van offerte na lezing van de website met de uitleg van aanvraag van offerte, klik deze link (het beste op een gewone computer): Offerte aanvragen (kies uw woonregio)

Of stuur eerst uw vraag m.v.v. naam en woonplaats per e-mail(formulier) via de Contactpagina op die website of van de kantoorwebsite (klik)

© 2007 - 2015 RGA Moolenaar Alle rechten voorbehouden